Di li byen nan tout lang!

Moun ki pale lang lan ap korije epi tradwi fraz yo.
Rapid, fyab epi gratis.

Ask screen
Home screen Home screen
Answer screen
Telechaje Yask pou iOS Telechaje Yask pou Android

Ou menm tou ou kapab ekri
an
tankou yon natif!

Yask se yon kominote kote ki gen tout moun nan mond lan ki ap aprann lang oubyen ki bezwen chanje lavi yo chak jou.

Itilize lang natif ou, li ap ede ou chak fwa ou bezwen korije oubyen tradwi fraz ou yo. Ou ap pran plezi ou epi gen anvi pou ede moun nan pwòp lang pa ou!

Panyòl

Italyen

Angle

Franse

Alman

Pòtigè

Ris

  • Repons rapid. Nan mwens ke 3 minit!
  • Yask pral chwazi pi bon repons lan pou ou.
  • San konfizyon. Senp epi konkrè.
  • Gen plezi nan ede! Reponn, vote epi genyen.
  • Bon tradiksyon, ki fèt pou moun.
  • Li gratis pou tout moun pou toutan!

Vinn jwenn Yask! Telechaje li kounye a.

Telechaje pou Android Telechaje pou iOS